Sondazh: Sa të kënaqur jeni me cilësinë e arsimit në vend?
  • Shumë 12%
  • Pak 14%
  • Aspak 74%

Shtyhet afati i pranimit të aplikimeve në Policinë e Shtetit, shkak interesi në rritje për këtë pozicion

Nga A2 CNN
11 Tetor 2023, 14:43 | Aktualitet
Shtyhet afati i pranimit të aplikimeve në Policinë e Shtetit,

Policia e Shtetit njofton se ka vendosur shtyrjen deri më datë 31.10.2023 të afatit të aplikimeve për t’u pranuar në Akademinë e Sigurisë, për shtetasit që kanë përfunduar ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë, në shkencat juridike, shkencat ekonomike, kompjuterike ose në ato elektronike dhe që kanë mesataren e notave mbi 8, në ciklin e dytë të studimeve të arsimit të lartë, në këto degë.

Sipas njoftimit të Policisë së Shtetit, qëllimi i shtyrjes së afatit të aplikimeve është dhënia e mundësisë më shumë studentëve ekselentë, që të bëhen pjesë e Policisë së Shtetit, duke qenë së kërkesat e adresuara në Policinë e Shtetit dhe në Ministrinë e Brendshme, kanë qenë të shumta.

“Gjithashtu, ju informojmë se aplikimet e kryera deri tani, janë të vlefshme. Për më shumë informacione mbi procedurën dhe mbi kriteret që duhet të plotësohen, të interesuarit duhet të paraqiten në drejtorinë vendore të Policisë, ku kanë vendbanimin. Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, me qëllim afrimin e kapaciteteve profesionale për strukturat e hetimit, të Policisë Kriminale, të parandalimit të pastrimit të parave dhe të krimit kibernetik, ftojnë dhe nxitin të gjithë studentët që kanë kryer ciklin e studimeve dhe që përmbushin kriteret, të marrin pjesë në garën për t’u bërë pjesë e Policisë së Shtetit.”

Ditari A2 CNN