Emetim i vitit 2023, BSH hedh në qarkullim monedhën metalike "10 Lekë"

Nga A2 CNN
14 Maj 2024, 08:52 | Ekonomi

Emetim i vitit 2023, BSH hedh në qarkullim monedhën metalike "10

Banka e Shqipërisë ka njoftuar se duke filluar nga data 28 maj 2024 do të hidhen në qarkullim, monedhat metalike shqiptare me vlerë nominale 10 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2023.

Sipas Bankës së Shqipërisë, rishtypja e monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor, me vlerë nominale 10 Lekë, është miratuar me vendimin nr. 2, datë 18.1.2023, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

Monedhat metalike me vlerë nominale 10 Lekë, emetim i vitit 2023, kanë të njëjtën përbërje, pamje, përmasa dhe peshë me emetimin e fundit të kësaj prerjeje. Ndryshimi nga emetimi i fundit qëndron te viti i emetimit i shtypur në trupin e monedhës metalike, i cili në monedhat e reja do të jetë “2023”.

Emetim i vitit 2023, BSH hedh në qarkullim monedhën metalike "10

Emetim i vitit 2023, BSH hedh në qarkullim monedhën metalike "10

Bëhet me dije se nga data 28 maj 2024, monedhat metalike me vlerë nominale 10 Lekë, me kurs ligjor, emetim i vitit 2023, do të përdoren si mjet pagese, paralelisht me të gjitha monedhat metalike ekzistuese në qarkullim të kësaj prerjeje, emetime të viteve të mëparshme.

A2 CNN Livestream

Ditari nga Denisa Pasholli