Vetëm 2 nga 7 laboratorë në punë, mungojnë analizat e kafshëve, rrezik për sigurinë ushqimore

Nga Marjo Brakaj
4 Mars 2024, 18:13 | Ekonomi

“Minë me sahat” që kërcënon seriozisht të gjithë zinxhirin e sigurisë ushqimore. Në këtë përfundim del Kontrolli i Lartë i Shtetit pas një raport-kontrolli mbi identifikimin dhe regjistrimin e kafshëve. Nga shtatë laboratorë në varësi të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për diagnostikimin e sëmundjeve te kafshët, vetëm dy prej tyre janë në funksion.

 “Pas kontrolleve, KLSH ka gjetur se Drejtoritë e Veterinarisë dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë, si dhe Mbrojtjes së Bimëve nuk përcjellin në kohë konfirmimin e sëmundjeve, mungon informacioni për eliminimin e kafshëve nga data e konfirmimit pozitiv, si dhe të dhënat mbi procesin e përditësimit të regjistrimit të fermave”, tha Edi Fero, ekspert veterinar.

KLSH ka gjetur problematika edhe në procesin e importimit të kafshëve të gjalla. Lëvizja e tyre drejt fermave nuk po bëhet në mënyrë të kontrolluar për shkak të paqartësive ligjore.

“Kontrolli i Lartë i Shtetit, pas inspektimeve të kryera vlerëson se në tregjet e kafshëve në Rrogozhinë, Zhupenzë e Tapizë, 10 deri në 20 për qind e kafshëve që blihen e shiten janë pa certifikata e matrikuj. Sistemi RUDA duhet të grumbullojë informacionin veterinar dhe blegtoral; të mundësojë identifikimin dhe regjistrimin e fermave dhe kafshëve; të mundësojë zbulimin e hershëm të sëmundjeve, si dhe të mundësojë kthimin e përgjigjes dhe njoftimet alert”, theksoi Fero.

Me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore, prej vitit 2012 është vendosur sistemi elektronik i gjurmueshmërisë dhe hedhjes së të dhënave mbi identifikimin, regjistrimin, lëvizjen e tyre dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, këto procese gati pamundësohen nga mungesa e buxhetit të nevojshëm të burimeve njerëzore.

A2 CNN Livestream

Ditari nga Denisa Pasholli