Sondazh: Çfarë ju pengon për t'u ushqyer shëndetshëm?
  • Çmimet e larta 73%
  • Mungesa e kohës 18%
  • Mungesë motivimi 9%
  • Lodhja fizike 0%

I favorizoi dhe kursi i këmbimit, ERE: Ra çmimi i energjisë për klientët e lidhur me tensionin 35kv

Nga Marinela Lina
8 Shkurt 2024, 15:52 | Ekonomi

Ra çmimi i energjisë për klientët e lidhur me nivelin e tensionit 35kv. Enti Rregullator i Energjisë ka përcaktuar çmimin e shitjes së energjisë elektrike për muajin dhjetor 2023 në 16 lek/kwh për bizneset të tilla si industritë, duke pësuar një rënie me 1.26 lekë krahasuar me një muaj më parë.

I favorizoi dhe kursi i këmbimit, ERE: Ra çmimi i energjisë

Sipas vendimit të botuar në fletoren zyrtare kjo vendimmarrje ka marrë në konsideratë kushtet duke nisur nga kostot administrative të furnizuesit të mundësisë së fundit, tarifat e transmetimit, tarifat e shpërndarjes si dhe kursin e këmbimit përgjatë blerjes së energjisë elektrike në tregun e parregulluar. 

I favorizoi dhe kursi i këmbimit, ERE: Ra çmimi i energjisë

Kursi i këmbimit euro – lekë ka qenë një faktor favorizues për këta klientë.

Në tregjet ndërkombëtare çmimet e energjisë elektrike kanë qenë në rënie të ndjeshme. Referuar bursës së Hungarisë, çmimi i një mWh energji ka arritur në 74.22 euro.

A2 CNN Livestream

Ditari nga Erion Dushi